Dokumenty

Biuro Podróży Traveller posiada odpowiednie zezwolenia i gwarancje ubezpieczeniowe niezbędne do prowadzenia działalności organizatora i pośrednika turystyki na terenie całego świata.


* Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
   Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/49/2009

* Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 04.030.875  wystawiona przez

   AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., 00-867 Warszawa,
   ul. Chłodna 51


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH   

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Biuro Podróży 1997


Relacje z naszych podróży

       Wspomnienia z Izraela i Egiptu

      
więcej...