Ubezpieczenia turystyczne

Wybierasz się w zagraniczną podróż?

     Nie zapomnij o ubezpieczeniu !

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę, chroni  przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas wyjazdów turystycznych. Ubezpieczenie zapewnia pomoc Centrali Alarmowej, dostępnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNAZJI Z PODRÓŻY

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji podróży tj. z imprezy turystycznej lub biletu lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych, takich jak:
1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród u osoby Ubezpieczonej,
2) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej,
3) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania,
4) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą,
5) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą,
6) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego.
Ubezpieczenie można zawrzeć do 5 dni od daty podpisania umowy/zakupu biletu. W przypadku gdy do wyjazdu jest mniej niż 30 dni ubezpieczenie można zawrzeć tylko w dniu zakupu biletu lub imprezy.

Ubezpieczenie to dostępne jest w dwóch wersjach:

  1. 80 % zwrotu kosztów rezygnacji z podróży - składka wynosi 2,5% wartości imprezy turystycznej
  2. 100 % zwrotu kosztów rezygnacji z podróży - składka wynosi 2,8% wartości imprezy turystycznejNasi partnerzy:


 

 

Biuro Podróży 1997


Relacje z naszych podróży

       Wspomnienia z Izraela i Egiptu

      
więcej...