Dokumenty

Biuro Podróży Traveller posiada odpowiednie zezwolenia i gwarancje ubezpieczeniowe niezbędne do prowadzenia działalności organizatora i pośrednika turystyki na terenie całego świata.


* Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
   Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/49/2009
* Gwarancja Ubezpieczeniowa nr 1850644574

ważna od  09.12.2022-08.12.2023 wystawiona przez UNIQA TU S.A.