Do ceny każdej imprezy doliczane są / płatne obowiązkowo/ 2 składki, odprowadzane od każdej osoby na:

SKŁADKA NA TFG / TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY/
10 zł – wyjazdy europejskie
13 zł – wyjazdy pozaeuropejskie

SKŁADKA NA TFP/ TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY /
10 zł – wyjazdy europejskie
13 zł – wyjazdy pozaeuropejskie

więcej informacji na: https://tfg.ufg.pl/